MÜZECİLER DERNEĞİ GENEL KURUL İLANI


Merkezi Ankara’da bulunan Müzeciler Derneği’nin 10. Olağan Genel Kurulu 10 Ocak 2017 günü saat 15:00’de Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Osman Özbek Toplantı Salonu’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17 Ocak 2017 günü yine aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Saygılarımızla.

Hakan Melih AYGÜN
BaşkanGÜNDEM:
1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının Okunması ve İbrası
4. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
5. Görüş ve Eleştiriler, Dilek ve Temenniler
6. Kapanış